Reklamacija

Reklamacija:

Reklamacije za artikle kupljene preko internet sajta izdavačke kuće Obodsko slovo rešavaće se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. list CG”, br. 2/2014, 6/2014 – ispr., 43/2015, 70/2017 i 67/2019).

Reklamacija se može uputiti telefonskim pozivom, pismenim putem – poštom ili mailom na gde ćete navesti ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona i datum poručivanja.

Proizvod/e možete vratiti u roku od 14 dana od primanja porudžbine. Proizvod/i moraju biti vraćeni neoštećeni, nekorišćeni i u originalnoj ambalaži.

Adresa za vraćanje artikala sa reklamacijom:

Izdavačka kuća “Štampar Makarije”
Nehruova 51a/111
11070 Beograd

www.stamparmakarije.com
Mob. tel. :+ 381 63 409676

Bitna napomena:

  • 8 dana – rok u kome prodavac treba da odgovori na reklamaciju
  • 14 dana – rok za rešavanje reklamacije

U slučaju da je reklamacija kupca na kupljeni proizvod opravdana i da se izdavačka kuća i kupac ne mogu drugačije dogovoriti, kupac može da vrati proizvod, dok će izdavačka kuća Štampar Makarije izvršiti povraćaj novca. Kupac treba da pokaže/dostavi dokaz o kupovini. Obodsko slovo može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu izdavačke kuće. Troškove vraćanja oštećenih artikala kao i ponovno slanje ispravnog proizvoda snosi Štmpar Makarije d.o.o.