Ovo je demo verzija sajta.Vaše narudžbine neće biti obrađene.
Maja Herman Sekulić

Ovo jedinstveno štivo "Skice za portrete" nemoguće je svrstati u uobičajne žanrove. Namera autora Maje Herman Sekulić je bila da baci pogled "iza fasede", da osvetli život iz koga dolazi delo jednog Fraja, Bluma, Ginzberga, Simića ili Brodskog.
Deo tog pogleda pripada razgovorima i intervjuima, a drugi deo su kratki eseji koji čitaocu zaokružuju celinu portreta koje oslikava Maja Herman Sekulić.
Kao renomirani teoretičar književnosti sa doktoratom stečenim na prestižnom Prinstonu, sa objavljenim studijama iz ove oblasti, ali i kao priznati pesnik, ona prepliće dva pristupa i senzibiliteta u jedan medaljon i tvori sasvim novi tip literature.
Zbirka eseja i intervjua "Skice za portete" govori o druženju spisateljice sa velikanima američke i svetske literature, među kojima su i "portreti" Boba Dilana, Dereka Volkota i Artura Milera.

1.320,00 RSD