Ovo je demo verzija sajta.Vaše narudžbine neće biti obrađene.

Gorski vijenac

Petar Petrović Njegoš

DramaBeletristika

990,00792,00 RSDušteda: 198,00 RSD (-20%)

"Cio Gor­ski vi­je­nac is­pje­van je u sve­ča­nom i vi­so­kom to­nu naj­vi­še po­et­ske in­spi­ra­ci­je, u nj je Nje­goš unio sav svoj duh i svu svo­ju du­šu, svo­ju pe­si­mi­stič­ku i de­ter­mi­ni­stič­ku fi­lo­zo­fi­ju, svoj bol čo­vje­ka ko­ji se bo­ri na pu­či­ni sud­bi­ne, svoj du­bok pa­tri­o­ti­zam i sna­žnu vje­ru u srp­ski na­rod."

Jovan Sker­lić

Cene su u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Opis:

"Cio Gor­ski vi­je­nac is­pje­van je u sve­ča­nom i vi­so­kom to­nu naj­vi­še po­et­ske in­spi­ra­ci­je, u nj je Nje­goš unio sav svoj duh i svu svo­ju du­šu, svo­ju pe­si­mi­stič­ku i de­ter­mi­ni­stič­ku fi­lo­zo­fi­ju, svoj bol čo­vje­ka ko­ji se bo­ri na pu­či­ni sud­bi­ne, svoj du­bok pa­tri­o­ti­zam i sna­žnu vje­ru u srp­ski na­rod."

Jovan Sker­lić

Od istog autoraGorski vijenac

Iz istog žanraGorski vijenac

Od istog izdavačaGorski vijenac

Poslednje pogledano