Ovo je demo verzija sajta.Vaše narudžbine neće biti obrađene.

Žarko Komanin poetika, tekstovi, kontekst

Domaća književnost

1.210,00 RSD

Osvrtom na dela i veličinu Žarka Komanina, autor Radoje Femić je doprineo da se objedini sve što postoji, moglo je da se sazna ili je negde zabeleženo svojom doktorskom disertacijom, na osnovu koje je nastala i ova knjiga Žarko Komanin poetika, tekstovi, kontekst. U zaključku dela Žarko Komanin poetika, tekstovi, kontekst, Radoje Femić navodi da "Predstava o prirodi, značaju i ulozi književnog opusa Žarka Komanina u srpskoj književnosti druge polovine 20. vijeka može biti zaokružena tek pri cjelovitom sagledavanju njegove postojane etike i samosvojne poetike....Primijenjena analiza književnih i vanknjiževnih tekstova, sprovedena u ovom istraživanju, omogućava da se analitičko iskustvo uopšti i ocrtaju uporišne tačke Komaninovog književnog dela."

Cene su u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Opis:

Studija o delima Žarka Komanina, romanopisca i dramskog pisca nastala je kao prerađeni tekst doktorske disertacije Radoja Femića o knjiženom delu Žarka Komanina. Njegovo književno delo situirano je u kontekst posleratne srpske književnosti kao prestižno, naročito u domenu dramskog stvaralaštva. Njegova autorska poetika, u tom smislu, poredi se s najznačajnijim stvaraocima ovog vremena, poput Aleksandra Popovića i Dušana Kovačevića. Za razliku od pomenutih, čije je dramsko stvaralaštvo prepoznato po naglašenom antitradicionalizmu, književna istorija Komanina definiše na drugačiji način. Jovan Deretić naglašava Komaninov odnos prema tradiciji, s "naglaskom na sudbinskom i tragičnom" u dramskoj trilogiji tematski vezanoj za zavičajni prostor, a u istim okvirima i na istim pretpostavkama nastali su i njegovi romani.

Jedna danas nesvakidašnja vrednost Žarka Komanina se provlači kroz knjigu: "Naklonost prema teatru usmjeriće mladog pisca Komanina na pisanje književne kritike, koju deset godina objavljuje u Večernjim novostima oslobođen opasnosti da ga ugrozi dnevni hod događaja, ili, kako sam kaže "pjena dana". Visoku etičnost autor demonstrira odlukom da prestane pisanje pozorišne kritike onog trenutka kad je i sam počeo da objavljuje drame: "kad sam napisao prvu dramu Prorok, i kada se ona prilazala u Narodnom pozorištu, smatrao sam da iz moralnih razloga treba da prestanem da pišem pozorišnu kritiku."

Na samom kraju su navodi Mitropolita Amfilohija Radovića, objavljeni u zborniku "Riječ na sahrani Žarka Komanina" koji divno opisuju književnika - Žarko Komanin je i svojim likom i svojim djelom bio i ostao živi svjedok žive istine o čovjeku, o onome što nam se događalo i što nam se događa, buntujući protiv ujamljivanja čovječnosti hramova, protiv ubijanja Boga, buntujući protiv ujamljivanja jezika, naroda."

Iz istog žanraŽarko Komanin poetika, tekstovi, kontekst

Od istog izdavačaŽarko Komanin poetika, tekstovi, kontekst

Poslednje pogledano